Giấy Kẻ Ô Thí Nghiệm Độ Phủ Sơn

Thiết Bị Bê Tông Xi Măng

Giấy Kẻ Ô Thí Nghiệm Độ Phủ Sơn: Phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 2095:1993 (Hộp 100 tờ)
Cách tiến hàng thí nghiệm
3.1 xác định độ phủ sơn bằng ô bàn cờ đen trắng.

3.1.1 Cân tấm kính 1 với sai số không quá 0,002g và quét (hoặc phun) lên tấm kính này một lớp sơn cần kiểm tra.

3.1.2 Quan sát ở ánh sáng thường, qua tấm kính xem có thấy được các ô vuông đen, trắng của ô bàn cờ nằm ở mặt kia của tấm kính mẫu.

Nếu vẫn thấy các ô vuông thì quét các lớp sơn tiếp theo cho đến khi quan sát thấy mất hẳn các ranh giới giữa các ô đen trắng.

3.1.3 Để tấm kính mẫu đã sơn khô đến độ khô cấp 1 thì cân tấm kính mẫu này trên cân phân tích với sai số không quá 0,002g.

Chú thích: Các điều kiện cần để gia công sơn, điều kiện khô hoặc sấy, thời gian để khô phải được thực hiện theo các tài liệu kỹ thuật áp dụng riêng cho từng chủng loại sơn cần thử.

3.1.4 Tính kết quả

Độ phủ của sơn (D) được tính bằng g/m2 theo công thức:

Trong đó:

mo-Khối lượng của tấm kính khi chưa được quét sơn, tính bằng g.

m1 – Khối lượng của tấm kính khi màng sơn đạt độ khô cấp 1, tính bằng g;

S – Diện tích tấm kính 1 đã được phủ sơn, tính bằng mm2.

3.2 Xác định độ phủ trên tấm kính sơn ba vạch đen trắng.

Dùng chổi lông quét sơn cần thử lên tấm kính 2 đã được cân trước với độ chính xác 0,002g có vạch sơn đen – trắng.

Quét sơn thành một diện tích có kích thước 100 x 250 mm và chừa lại diện tích 50 x 100 mm để cầm tấm kính khi thử.

Cầm tấm kính bằng tay trái, dùng chổi lông quét dọc theo tấm kính, sau đó quét theo chiều ngang. Cứ quét tiếp sơn cho tới khi đặt lên tờ giấy trắng mà không nhìn thấy ba vạch sơn trắng – đen – trắng, ở mặt sau thì dùng lại và để sơn khô đến độ khô cấp 1.

Căn cứ vào hiệu số khối lượng của tấm kính trước và sau khi quét sơn để tính khối lượng sơn cần phủ trên kính. Cân tấm kính với độ chính xác đến 0,002g.

Độ phủ của sơn (D) được tính bằng g/m2 theo công thức:

Trong đó:

m – Lượng sơn phủ trên tấm kính, tính bằng g.

S – Diện tích tấm kính bị sơn phủ, tính bằng cm2.

Ngoài Giấy Kẻ Ô Thí Nghiệm Độ Phủ Sơn ra chúng tôi còn có:

Máy đo chiều dày màng sơn

Thước Đo Độ Mịn Sơn

Thiết Bị Đo Thời Gian Khô Hoàn Toàn Sơn

 

Hình Ảnh Thi Công Thực Tế

Hình chụp thực tế quá trình thi công lắp đặt