Cân thủy tĩnh 5000×0,1g-TQ

Thiết Bị Bê Tông Xi Măng

Cân thủy tĩnh 5000×0,1g-TQ
Khả năng cân 5000g
Sai số: 0.1g
Bao gồm: Cân điện tử, bàn cân thủy tĩnh, rọ cân thủy tĩnh, móc treo.

 

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp:

Máy khoan rút lõi bê tông HZ-15C

Máy Trộn Vữa Xi Măng Tiêu Chuẩn

Hình Ảnh Thi Công Thực Tế

Hình chụp thực tế quá trình thi công lắp đặt