Bộ nêm nhổ thép cấy

Thiết Bị Bê Tông Xi Măng

  • Bộ nêm nhổ thép cấy trong bê tông
  • Xuất xứ: Việt Nam/Trung Quốc

 

Mục đích sử dụng: 

Thép cấy trong bê tông hoặc bu lông cấy trong bê tông khi cần xác định cường độ nhổ giật cần phải thí nghiệm bằng cách sử dụng bộ kích nhổ neo. Bộ nêm là dụng cụ để cố định thép, bulong vào kích nhổ khi thí nghiệm.

 

Thông số ký thuật:

– Kích thước nêm (dùng cho các đường kính thép): 6mm; 8mm; 10mm; 12mm; 14mm; 16mm; 18mm; 20mm;  22mm; 25mm; 28mm; 30mm; 32mm; 34mm; 36mm; 38mm; 40mm

– Kich thước ống nêm (có 4 loại ống nêm cơ bản): 6-10; 12-16; 18-32; 34-40mm

– Nêm và ống nêm được chế tao từ thép cường độ cao, đảm bảo bền chắc trong quá trình thí nghiệm nhổ xác định cường độ.

 

Kích Thuỷ Lực 100 Tấn Hành Trình 150mm

Hình Ảnh Thi Công Thực Tế

Hình chụp thực tế quá trình thi công lắp đặt