Bộ gá uốn mẫu xi măng 40x40mm

Thiết Bị Bê Tông Xi Măng

Bộ gá uốn mẫu vữa xi măng 40x40x160mm dùng để giữ mẫu thí nghiệm trên máy nén, phục vụ công tác nén mẫu kiểm tra cường độ chịu uốn của vữa xi măng trong phòng thí nghiệm, cường độ là một tính chất cơ bản của xi măng, là cơ sở để đánh giá chất lượng khi nghiệm thu, luôn đảm bảo sự an toàn cho các công trình xây dựng. Bộ gá uốn mẫu vữa xi măng có cấu tạo đặc trưng, gồm một thanh dầm dưới được bố trí hai con lăn có đường kính 100mm với khoảng cách tiêu chuẩn, thanh dầm trên có một con lăn đường kính 100mm được bô trí chính giữa, khi vận hành thí nghiệm thì con lăn của thanh dầm trên sẽ nhận tải từ máy nén thông qua một gối cầu trung gian, luôn đảm bảo ba con lăn nằm đối xứng và song song, đồng thời vuông góc với chiều nằm của mẫu thử.

Xuất xứ: China

Phù hợp cho mẫu: 40 x 40 x 160mm

Đường kính con lăn: 100mm

Chiều dài con lăn: 50mm

Khoảng cách tiêu chuẩn 2 con lăn: 100mm

Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN, ASTM, ISO

Tiêu chuẩn ứng dụng: TCVN 3121-11:2003, TCVN 6016:2011

 

Các sản phẩm liên quan:

Bộ gá nén mẫu xi măng 40x40mm

Bộ gá uốn mẫu xi măng 40x40mm

Máy lắc sàng D200/D300

Hình Ảnh Thi Công Thực Tế

Hình chụp thực tế quá trình thi công lắp đặt