Khuôn Đúc mẫu 100x100x400mm bằng thép

Thiết Bị Bê Tông Xi Măng

Khuôn Đúc mẫu 100x100x400mm bằng thép là thiết bị dùng để đúc mẫu bê tông trong thí nghiệm nén xác định cường độ uốn, ngoài ra mẫu sau khi đúc cũng được dùng để đo độ co ngót của bê tông.

Khuôn đúc mẫu con kê bê tông các loại VN 3 cái
Khuôn bê tông lập phương 150mm, bằng nhựa VN 3 chiếc
Khuôn bê tông lập phương150mm, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 200mm, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 100mm kép 3, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông 100 kép 3 bằng nhựa VN 3 chiếc
Khuôn bê tông lập phương 150mm, kép 3 VN 3 chiếc
Khuôn  bê tông  150x150x600mm VN 3 chiếc
Khuôn Đúc mẫu 100x100x400mm bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn  bê tông trụ D150 x 300mm, bằng thép VN 3 chiếc
http://Khuôn  bê tông trụ D150 x 300mm, bằng nhựa VN 3 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông thấm D150xH150mm, bằng Thép VN 6 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông thấm D150xH150mm, bằng nhựa VN 6 chiếc
http://Khuôn xi măng 40x40x160 kép 3,  bằng thép VN 1 chiếc
http://Khuôn xi măng 40x40x160 kép 3, bằng gang TQ 1 chiếc
Khuôn vữa 70,7×70,7×70,7 kép 3, bằng thép VN 1 chiếc
Khuôn vữa 70,7 kép 3, bằng Gang TQ 1 chiếc

Hình Ảnh Thi Công Thực Tế

Hình chụp thực tế quá trình thi công lắp đặt