Khuôn Đúc Mẫu Xi Măng Thép

Thiết Bị Bê Tông Xi Măng

Khuôn Đúc Mẫu Xi Măng Thép  được sản xuất và lắp ráp trong nước đảm bảo độ chính xác mẫu khuôn đẹp và có thể tháo rời. Vì thế khuôn luôn đáp ứng được nhu cầu sử dụng, thuận tiện cho việc bảo quản, vệ sinh sau khi dùng. Khuôn với kích thước 40x40x160mm không chếm nhiều diện tích mỗi lần di chuyển. Đây là loại khuôn được nhiều đơn vị thi công chọn lựa. Ngoài ra, khuôn đúc mẫu vữa còn được trang bị tại các phòng thí nghiệm xây dựng, hay tại các trung tâm kiểm định trên toàn quốc.

Khuôn đúc mẫu con kê bê tông các loại VN 3 cái
Khuôn bê tông lập phương 150mm, bằng nhựa VN 3 chiếc
Khuôn bê tông lập phương150mm, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 200mm, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 100mm kép 3, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn bê tông lập phương 100mm, kép 3, bằng nhựa-TQ VN 3 chiếc
Khuôn bê tông lập phương 150mm, kép 3 VN 3 chiếc
Khuôn  bê tông  150x150x600mm VN 3 chiếc
Khuôn bê tông  100x100x400mm, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn  bê tông trụ D150 x 300mm, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn  bê tông trụ D150 x 300mm, bằng nhựa VN 3 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông thấm D150xH150mm, bằng Thép VN 6 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông thấm D150xH150mm, bằng nhựa VN 6 chiếc
Khuôn xi măng 40x40x160 kép 3,  bằng thép VN 1 chiếc
Khuôn xi măng 40x40x160 kép 3, bằng gang TQ 1 chiếc
Khuôn vữa 70,7×70,7×70,7 kép 3, bằng thép VN 1 chiếc
Khuôn vữa 70,7 kép 3, bằng Gang TQ 1 chiếc

Hình Ảnh Thi Công Thực Tế

Hình chụp thực tế quá trình thi công lắp đặt