Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 150x150x150mm

Thiết Bị Bê Tông Xi Măng

Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 150x150x150mm là dụng cụ để đúc lấy mẫu bê tông, xi măng trong việc đánh giá chất lượng của vật liệu. Khuôn đúc mẫu bê tông được làm bởi các vật liệu khác nhau như bằng thép, bằng gang và bằng nhựa. Tuỳ vào mục đích công việc cụ thể để sử dụng khuôn đúc mẫu cho phù hợp.

Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 150x150x150mm được chế tạo bằng nhựa ABS, có khả năng chịu được va đập tốt, không cong vênh, biến dạng bởi thời tiết mà còn cho ra mẫu bê tông có độ chính xác rất cao, hiện tại Khuôn  được dùng rất nhiều trong các phòng thí nghiệm, các trạm trộn bê tông xi măng, các cung tâm nghiên cứu, các công trình xây dựng cầu đường, công trình dân dụng

Khuôn đúc mẫu con kê bê tông các loại VN 3 cái
Khuôn bê tông lập phương 150mm, bằng nhựa VN 3 chiếc
Khuôn bê tông lập phương150mm, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 200mm, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 100mm kép 3, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông 100 kép 3 bằng nhựa VN 3 chiếc
Khuôn bê tông lập phương 150mm, kép 3 VN 3 chiếc
Khuôn  bê tông  150x150x600mm VN 3 chiếc
Khuôn bê tông  100x100x400mm, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn  bê tông trụ D150 x 300mm, bằng thép VN 3 chiếc
http://Khuôn  bê tông trụ D150 x 300mm, bằng nhựa VN 3 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông thấm D150xH150mm, bằng Thép VN 6 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông thấm D150xH150mm, bằng nhựa VN 6 chiếc
http://Khuôn xi măng 40x40x160 kép 3,  bằng thép VN 1 chiếc
http://Khuôn xi măng 40x40x160 kép 3, bằng gang TQ 1 chiếc
Khuôn vữa 70,7×70,7×70,7 kép 3, bằng thép VN 1 chiếc
Khuôn vữa 70,7 kép 3, bằng Gang TQ 1 chiếc

Hình Ảnh Thi Công Thực Tế

Hình chụp thực tế quá trình thi công lắp đặt