Khuôn Đúc Mẫu Xi Măng 4x4x16cm

Thiết Bị Bê Tông Xi Măng

Khuôn Đúc Mẫu Xi Măng 4x4x16cm được công ty An Phát nhập khẩu nguyên chiếc và phân phối tại việt nam đảm bảo chất lượng, độ bền…

Khuôn Đúc Mẫu Xi Măng 4x4x16cm được làm theo tiêu chuẩn TCVN 3121-11:1993 theo phương pháp xác định cường độ uốn và nén khi vữa đã đóng rắn.Khuôn đúc mẫu vữa xi măng 40x40x160mm của trung quốc dùng để kiểm tra cường độ uốn của vữa được xác định bằng cách lần lượt chất tải lên 3 khối vữa đã đóng rắn ở điều kiện tiêu chuẩn cho đến khi mẫu bị phá huỷ.

Khuôn đúc mẫu con kê bê tông các loại VN 3 cái
Khuôn bê tông lập phương 150mm, bằng nhựa VN 3 chiếc
Khuôn bê tông lập phương150mm, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 200mm, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 100mm kép 3, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn bê tông lập phương 100mm, kép 3, bằng nhựa-TQ VN 3 chiếc
Khuôn bê tông lập phương 150mm, kép 3 VN 3 chiếc
Khuôn  bê tông  150x150x600mm VN 3 chiếc
Khuôn bê tông  100x100x400mm, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn  bê tông trụ D150 x 300mm, bằng thép VN 3 chiếc
Khuôn  bê tông trụ D150 x 300mm, bằng nhựa VN 3 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông thấm D150xH150mm, bằng Thép VN 6 chiếc
Khuôn đúc mẫu bê tông thấm D150xH150mm, bằng nhựa VN 6 chiếc
Khuôn xi măng 40x40x160 kép 3,  bằng thép VN 1 chiếc
Khuôn xi măng 40x40x160 kép 3, bằng gang TQ 1 chiếc
Khuôn vữa 70,7×70,7×70,7 kép 3, bằng thép VN 1 chiếc
Khuôn vữa 70,7 kép 3, bằng Gang TQ 1 chiếc

Hình Ảnh Thi Công Thực Tế

Hình chụp thực tế quá trình thi công lắp đặt