Máy Siêu Âm Kiểm Tra Khuyết Tật Model: U610

Thiết Bị Bê Tông Xi Măng

Máy Siêu Âm Kiểm Tra Khuyết Tật

Model: U610

Truyền xung: Sóng vuông, điện áp truyền 25 ~ 400V (bước 25V), độ rộng 30 ~ 1000ns (bước 0,1ns, 1,0ns, 10ns, 100ns)
Chế độ làm việc: Đơn, đôi
Điện trở phù hợp: 50Ω, 100Ω, 150Ω, 400Ω
Lựa chọn dải tần số: 0.5~4MHz, 2~8MHz, 0.5~20MHz
Phạm vi thu được: 0.0~110.0dB(step 0.1dB, 1.0dB, 2.0dB, 6.0dB)
Phạm vi phát hiện: 2.0 ~ 14000.0mm (sóng dọc thép), Điều chỉnh liên tục
Chế độ dò tìm: 2.0 ~ 14000.0mm (sóng dọc thép), Điều chỉnh liên tục
Dịch xung: ﹣45.0~10000.0m
Sự thiên vị thăm dò: 0.00~100.00μs(step 0.01μs, 0.1μs, 1.0μs, 10μs)
Thăm dò độ lệch: 15.0~1000.0Hz(step 0.1 Hz, 1.0 Hz, 10 Hz, 100 Hz)
Tuyến tính dọc: ≦3%
Tuyến tính ngang: ≦0.3%
Biên độ nhạy cảm: ﹥62dB(200Φ2 Lỗ đáy phẳng)
Độ phân giải: ﹥36dB
Phạm vi động: ≧32dB
Sự kìm hãm: 0~99%,
Trở kháng đầu ra RF: 50Ω
Mức độ tiếng ồn: ﹤10%
Giao diện: Giao diện đầu dò Q9
Cung cấp năng lượng: Pin lithium dung lượng lớn

 

Ngoài Máy Siêu Âm Kiểm Tra Khuyết Tật chúng tôi còn cung cấp

Máy Siêu Âm Cọc Khoan Nhồi

Máy dò cốt thép tích hợp Model: R800

Hình Ảnh Thi Công Thực Tế

Hình chụp thực tế quá trình thi công lắp đặt