Súng Bắn Bê Tông – TQ

Thiết Bị Bê Tông Xi Măng

Model ZC3-A
Phù hợp tiêu chuẩn EN 12504 part. 4 / ASTM C597 / BS 1881:203 / UNI 9524 / NF P18-418 / UNE 83308.
Khoảng đo: 0 ~ 3000 mgiây
Độ chính xác: 0,1m.giây
Độ chính xác: 0,1m.giây
Súng Bắn Bê Tông  Cung cấp bao gồm:
– Máy chính
– Hai đầu đo 55 kHz với cáp nối 3,5 m
– Thanh chuẩn
– Mỡ tiếp xúc
– Pin sạc NiMH 4,8V
– Nguồn sạc pin 230V, 50Hz
– Valy đựng máy.
Khối lượng: khoảng 2 kg

Hình Ảnh Thi Công Thực Tế

Hình chụp thực tế quá trình thi công lắp đặt