Bộ dụng cụ xác định khối lượng riêng của bê tông nhựa

Thiết Bị Bê Tông Xi Măng

Bộ dụng cụ xác định khối lượng riêng của bê tông nhựa (theo TCVN 8860-4 : 2011)
Bao gồm: Bình tam giác có vòi 1000ml (03 ch)
Bình tam giác có vòi 2.5 lít (01 ch)
Bơm chân không (01 ch)
Ống cao su (02 m)
Đồng hồ áp (02 ch)
Van đồng cho hút chân không, các dây nối và van khóa

Các sản phẩm liên quan:

Thiết bị thí nghiệm bốc cháy nhựa

 

Hình Ảnh Thi Công Thực Tế

Hình chụp thực tế quá trình thi công lắp đặt